1. Krønikebok 18:13

1. Krønikebok 18:13 N11BM

Han satte vaktposter i Edom, og alle edomittene ble slaver for David. Slik hjalp HERREN David overalt hvor han dro fram.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del