1. Krønikebok 18:11

1. Krønikebok 18:11 N11BM

Alt dette helliget kong David til HERREN sammen med det sølvet og gullet han hadde tatt fra alle de andre folkene, fra edomittene, moabittene, ammonittene, filisterne og amalekittene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del