1. Krønikebok 17:7

1. Krønikebok 17:7 N11BM

Nå skal du si til min tjener David: Så sier HERREN over hærskarene: Jeg hentet deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del