1. Krønikebok 17:4

1. Krønikebok 17:4 N11BM

Gå og si til min tjener David: Så sier HERREN: Du skal ikke bygge det huset jeg skal bo i.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del