1. Krønikebok 17:27

1. Krønikebok 17:27 N11BM

Måtte du fra nå av velsigne din tjeners hus så det alltid står urokket for ditt ansikt. For du, HERRE, velsigner og er velsignet til evig tid.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del