1. Krønikebok 17:26

1. Krønikebok 17:26 N11BM

Og nå, HERRE, du er Gud, og du har gitt din tjener dette store løftet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del