1. Krønikebok 17:17

1. Krønikebok 17:17 N11BM

Og enda var dette for lite i dine øyne, Gud. Du har gitt løfter til din tjeners hus langt fram i tiden. Og du har sett på meg som en mann av høy rang, HERRE Gud.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Krønikebok 17:17