1. Krønikebok 10:13

1. Krønikebok 10:13 N11BM

Slik døde Saul fordi han hadde vært troløs mot HERREN og ikke holdt HERRENS ord. Han hadde også rådspurt gjenferd
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del