Salmane 117
N11NN

Salmane 117

117
1 # 98,4; Rom 15,11 Lovsyng Herren, alle folk,
pris han, alle folkeslag!
2 # 100,5; 103,11 For hans miskunn er mektig over oss.
Herrens truskap varer evig.
Halleluja!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk