Amos 1
N11NN

Amos 1

1
1 # 2 Kong 14,23ff; 15,1ff; Jes 1,1; Hos 1,1+; Am 7,14 # 1,1 Tekoa liten by ca. 17 km sør for Jerusalem. Jf. 7,14f. før jordskjelvet Tidspunktet er ikkje nærare kjent. Jordskjelv var det ofte i Israel, m.a. blir det nemnt eit då Ussia var konge, Sak 14,5. Ord av Amos, ein sauebonde frå Tekoa, det han såg om Israel i dei dagane då Ussia var konge i Juda og Jeroboam, son til Joasj, var konge i Israel, to år før jordskjelvet.
Dom over grannefolka
2 # Hos 11,10; Joel 1,10+; 3,21+; Am 3,4.8 Han sa:
Herren brøler frå Sion,
frå Jerusalem ljomar røysta hans.
Beitemarkene til gjetarane skal sørgja,
Karmels topp skal tørka.
3 # 2 Sam 12,31; 2 Kong 8,12; 13,7; Jes 17,1ff; Jer 49,23ff; Sak 9,1 # 1,3 Tre … ja, fire gong på gong. Så seier Herren:
Tre ugjerningar av Damaskus, ja, fire
– eg held det ikkje tilbake!
For dei treskte Gilead med jerntaggar.
4 # 2 Kong 13,24f; Jer 49,27 Eg sender eld mot Hasaels hus,
han skal øyda Ben-Hadads borger.
5 # 1,5 Aven-dalen kanskje dalen mellom Libanon og Antilibanon. Bet-Eden eit aramearrike ved Eufrat eller ikkje langt frå Damaskus. Kir land i Mesopotamia, det opph. heimlandet til aramearane. Jf. 2 Kong 16,9; Jes 22,6; Am 9,7. Eg bryt sund portbommen i Damaskus,
ryddar ut han som tronar i Aven-dalen,
og han som ber septer i Bet-Eden.
Folket i Aram skal i eksil til Kir,
seier Herren.
6Så seier Herren:
Tre ugjerningar av Gaza, ja, fire
– eg held det ikkje tilbake!
For dei dreiv alle i eksil og gav dei over til Edom.
7Eg sender eld mot muren kring Gaza,
han skal øyda borgene hennar.
8 # Jer 47,5f; Sef 2,4f Eg ryddar ut han som tronar i Asjdod,
og han som ber septer i Asjkalon.
Eg lyfter handa mot Ekron,
og resten av filistrane skal gå til grunne,
seier Herren Gud.
9 # 1 Kong 5,12; Jes 23,1ff; Esek 26–28 Så seier Herren:
Tre ugjerningar av Tyros, ja, fire
– eg held det ikkje tilbake!
For dei gav over til Edom alle som dei dreiv i eksil,
dei kom ikkje pakta mellom brør i hug.
10 # Jer 47,4; Joel 3,9 Eg sender eld mot muren kring Tyros,
han skal øyda borgene der.
11 # Jes 34; Jer 49,7ff; Esek 25,12; Joel 3,24; Ob; Mal 1,2ff Så seier Herren:
Tre ugjerningar av Edom, ja, fire
– eg held det ikkje tilbake!
For dei jaga brørne sine med sverd,
dei viste inga miskunn.
Dei heldt alltid fast på sin harme,
vreiden vakta dei i det endelause.
12 # Jes 63,1; Ob 9 # 1,12 Teman område i Edom, ofte nytta om heile landet. Bosra ein by i Edom. Eg sender eld mot Teman,
han skal øyda borgene i Bosra.
13 # Jer 49,1ff; Hos 14,1+; Sef 2,8ff Så seier Herren:
Tre ugjerningar av ammonittane, ja, fire
– eg held det ikkje tilbake!
For dei skar opp gravide i Gilead
og utvida grensene sine.
14 # 1,14 Rabba hovudstaden til ammonittane, i dag Amman. Eg set fyr på muren kring Rabba,
eld skal øyda borgene der
under kampropa på stridens dag,
i stormen på uvêrsdagen.
15Då skal kongen deira gå i eksil
saman med stormennene,
seier Herren.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk