Høgsongen 8:5

Høgsongen 8:5 N11NN

Kven er ho som stig opp frå ørkenen, stødd til kjærasten? Under apalen vekte eg deg, der mor di hadde rier, der ho fødde deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del