Høgsongen 8:10

Høgsongen 8:10 N11NN

Eg var ein mur, og brysta mine som tårn; framfor hans auge har eg vorte lik ei som finn fred.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del