Høgsongen 4:9

Høgsongen 4:9 N11NN

Du har fanga mitt hjarte, mi syster, mi brur. Du har fanga mitt hjarte med eit einaste augnekast, med ei einaste lenkje frå din hals.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del