Høgsongen 4:7

Høgsongen 4:7 N11NN

Alt hos deg er vakkert, mi kjære, du er utan feil.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del