Høgsongen 4:4

Høgsongen 4:4 N11NN

Halsen din er som Davidstårnet, mura av hoggen stein. Tusen skjold heng på det, alle rundskjolda til heltane.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del