Høgsongen 4:15

Høgsongen 4:15 N11NN

Du er kjelda i hagen, ei oppkome med levande vatn strøymande frå Libanon.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del