Høgsongen 4:14

Høgsongen 4:14 N11NN

nardus, safran, kalmus, kanel og alle slag røykjelsestre, myrra, aloe, alle dei finaste urter.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del