Høgsongen 2:15

Høgsongen 2:15 N11NN

Fang revane for oss, dei små revane som øydelegg vinmarkene. For vinmarkene våre står i blom.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del