Høgsongen 2:14

Høgsongen 2:14 N11NN

Mi due i fjellkløfta, i livd under bratte berg, lat meg få sjå deg, lat meg få høyra røysta di! For røysta er mjuk og skapnaden vakker.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Høgsongen 2:14