Høgsongen 2:10

Høgsongen 2:10 N11NN

Kjærasten tek til orde og seier: Stå opp, mi kjære, mi vakre jente, og kom!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Høgsongen 2:10