Romarane 8:8

Romarane 8:8 N11NN

Dei som kjøtet har makta over, kan ikkje vera til glede for Gud.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Romarane 8:8

Del