Romarane 8:6

Romarane 8:6 N11NN

For det kjøtet vil, er død, men det Anden vil, er liv og fred.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Romarane 8:6

Del