Romarane 8:36

Romarane 8:36 N11NN

Som det står skrive: For di skuld blir vi drepne dagen lang, vi blir rekna som slaktesauer.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romarane 8:36