Romarane 8:16

Romarane 8:16 N11NN

Anden sjølv vitnar med vår ånd at vi er Guds born.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romarane 8:16