Romarane 8:1

Romarane 8:1 N11NN

Så finst det no inga fordømming for dei som er i Kristus Jesus.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Romarane 8:1

Del