Romarane 6:8

Romarane 6:8 N11NN

Men er vi døde med Kristus, trur vi at vi òg skal leva med han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del