Romarane 6:22

Romarane 6:22 N11NN

Men no er de frigjorde frå synda og har vorte tenarar for Gud, og frukta er eit liv i helging, og det fører til evig liv.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del