Romarane 6:19

Romarane 6:19 N11NN

eg bruker eit bilete frå dagleglivet sidan de er veike, av kjøt og blod. Før baud de fram lemene dykkar til teneste for det ureine og det urette, og det førte berre til urett. Men no skal de by fram lemene dykkar til teneste for rettferda, så de kan bli heilage.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del