Romarane 6:18

Romarane 6:18 N11NN

De vart sette fri frå synda og er slavar for rettferda
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romarane 6:18