Romarane 6:16

Romarane 6:16 N11NN

Veit de ikkje at når de byd dykk fram som slavar for nokon og lyder han, då er de verkeleg slavar under den som rår over dykk? De blir anten slavar under synda, og det fører til død, eller under lydnaden, og det fører til rettferd.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del