Romarane 6:15

Romarane 6:15 N11NN

Kva skal vi då seia? Skal vi synda sidan vi ikkje er under lova, men under nåden? Langt ifrå!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del