Romarane 6:11

Romarane 6:11 N11NN

På same måten skal de rekna dykk som døde for synda, men levande for Gud i Kristus Jesus.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del