Romarane 4:8

Romarane 4:8 N11NN

Sælt er det mennesket som Herren ikkje tilreknar synd.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romarane 4:8