Romarane 4:7

Romarane 4:7 N11NN

Sæle er dei som har fått sine brot tilgjevne og sine synder tildekte.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Romarane 4:7

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romarane 4:7