Romarane 4:23

Romarane 4:23 N11NN

Men det var ikkje berre for hans skuld dette vart skrive om han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romarane 4:23