Romarane 4:14

Romarane 4:14 N11NN

Er det dei som held seg til lova, som er arvingar, då er trua utan meining og lovnaden sett ut av kraft.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romarane 4:14