Romarane 11:5

Romarane 11:5 N11NN

På same måten har det i vår tid òg vorte att ein rest som Gud i sin nåde har valt ut.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del