Romarane 11:4

Romarane 11:4 N11NN

Men korleis lyder det guddomlege svaret han får? « Eg har spart sju tusen mann som ikkje har bøygd kne for Baal. »
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del