Romarane 11:32

Romarane 11:32 N11NN

Gud lét alle vera ulydige, så han kunne miskunna seg over alle.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del