Romarane 11:31

Romarane 11:31 N11NN

På same vis har dei no vore ulydige, for at den miskunn de har fått, skal føra til at dei òg no får miskunn.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del