Romarane 11:30

Romarane 11:30 N11NN

De var ein gong ulydige mot Gud, men no har de fått miskunn fordi dei andre var ulydige.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del