Romarane 11:29

Romarane 11:29 N11NN

For Gud angrar ikkje på sine nådegåver og si utveljing.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del