Romarane 11:26

Romarane 11:26 N11NN

På den måten skal heile Israel bli frelst, som det står skrive: Frå Sion skal redningsmannen koma, han skal rydda gudløysa bort frå Jakob.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del