Romarane 11:25

Romarane 11:25 N11NN

Eg vil ikkje at de skal vera uvitande om denne løyndomen, sysken, så de har for høge tankar om dykk sjølve: For ein del av Israel har vorte forherda, heilt til heidningane er komne inn i fullt tal.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del