Romarane 11:23

Romarane 11:23 N11NN

Men dei andre òg skal bli innpoda, om dei då ikkje held fram i vantrua si. Gud har makt til å poda dei inn att.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del