Romarane 11:22

Romarane 11:22 N11NN

Sjå då kor god Gud er, og kor streng – streng mot dei som er falne, men god mot deg så sant du held deg til han som er god. Elles blir du òg avhoggen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del