Romarane 11:2

Romarane 11:2 N11NN

Gud har ikkje støytt ifrå seg folket sitt, det folket han hadde vedkjent seg. Eller veit de ikkje kva Skrifta seier i forteljinga om Elia, korleis han stig fram for Gud med skuldingar mot Israel?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del