Romarane 11:19

Romarane 11:19 N11NN

No vil du kanskje seia: «Greinene vart avbrotne så eg kunne podast inn.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del