Romarane 11:15

Romarane 11:15 N11NN

Har det vorte til forsoning for verda at dei vart vraka, kva vil det ikkje då føra til at dei blir godtekne? Jau, liv av død!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del