Salmane 99:3

Salmane 99:3 N11NN

Dei skal prisa ditt namn, det er stort og vekkjer frykt. Heilag er han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del